Privatlivspolitik

Denne hjemmeside udbydes af:

Silkeborg Beslag og Værktøj A/S, Thrigesvej 2A, 8600 Silkeborg

CVR: 3467683, Telefon: +45 87 70 34 00, E-mail: sbv@sbv.dk

Generelt

Ved benyttelse af hjemmesiden www.sbv.dk acceptere du, at Silkeborg Beslag og Værktøj A/S behandler dine personoplysninger i henhold til anførte datapolitik.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere anførte datapolitik, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi og til hvilket formål?

Når du besøger www.sbv.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværksplacering, og informationer om din computer.

FORMÅL: Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt vise dig relevante tilbud.

Når du køber et produkt, tilmelder dig en service eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger som du selv afgiver. Fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse hvorfra bestillingen er foretaget.

FORMÅL: Formålet er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt. Ydermere opfylde aftalen om, at kunne returnere og reklamere dine produkter. Vi skal også bruge dine oplysninger om dine køb, for at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige (fx e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger. Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

Vi benytter On Payment Services til håndtering af online køb og opbevarer ikke selv informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.sbv.dk videregives kun til:

  • Forretningens interne afdelinger.
  • Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt.
  • Forretningspartnere med henblik op at registrere og vedligeholde din brugerkonto.
  • Samarbejdspartnere der behandler oplysninger på vores vegne.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, samt målrettet markedsføring.

Samarbejdspartnere er data behandlere og under vores instruks, behandler de data, som vi er dataansvarlig for. Data behandlere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end at opfylde aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige data behandler aftaler med alle data behandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

Vi videregiver desuden kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel overfor Silkeborg Beslag og Værktøj A/S. Bortset fra dette tilfælde, videregiver vi ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.sbv.dk.

 

Beskyttelse af mine personoplysninger?

Ifølge persondataloven skal dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtige, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondataloven § 58, stk. 1.

Markedsføring

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev og elektronisk markedsføring fra Silkeborg Værktøj & Beslag, kan du anmode herom i forbindelse med bestillingsprocessen eller vores tilmeldingsform. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet, og du kan til enhver tid, afmelde dig nyhedsbrevet via link i de fremsendte mails eller ved at kontakte Silkeborg Beslag & Værktøj.